Nezařazené

Vyjdi ven

Studentská stávka na GEVO JM

Dne 15. března 2018 zažila celá Česká republika včetně naší školy nevídanou událost. Konala se totiž výstražná stávka studentů, která si dala za cíl upozornit na politickou situaci poslední doby, zejména pak na posouvání imaginárních mantinelů ústavních zvyklostí. Zúčastnilo se jí přibližně 300 vysokých škol, gymnázií a dalších středních škol.

Mezi nimi nechybělo díky iniciativě studentů především ze 4.A i Gymnázium Evolution Jižní Město. Událost byla předem ohlášena školním rozhlasem i událostí na Facebooku. V pravé poledne studenti, kteří chtěli, odešli z vyučování a půl hodiny stávkovali na školní zahradě. Sešlo se přibližně 120 lidí. Přišlo také několik profesorů, a dokonce asi dvě kolemjdoucí. Nejdříve proběhl úvodní proslov Iva Bednáře, poté přečetla Tereza Svobodová oficiální požadavky petice „Vyjdi ven“, již mohli následně zúčastnění podepsat. Celkem se dalo dohromady 109 podpisů. Ty byly následně odeslány studentům vysoké školy DAMU, od kterých nápad celé akce vzešel. Své postřehy k politické situaci začali sdělovat další jedinci. Byli jsme velmi mile překvapeni, kolik řečníků se v davu objevilo.

V proslovech studenti kritizovali především nejvyšší politiky, kteří překrucují ústavu podle svého. Vyvstaly také obavy z návratu minulého režimu. Argumentovali skupováním médií skupinou oligarchů, dosazováním trestně stíhaných osob do nejdůležitějších funkcí státu či útokem prezidenta na veřejnoprávní média. Byla zmíněna důležitost vzdělání, dávání si věcí do souvislostí a kritického myšlení.

Nezbývá nic jiného než poděkovat všem zúčastněným. Za velmi důležité pokládám se takto projevovat nejen v době školní výuky. Občanská angažovanost v politice je podstatné a ty tisíce stávkujících po celé zemi byly vzkazem pro politiky, že se i mladí o situaci v zemi zajímají a není jim lhostejná.

Velké díky patří iniciátorům z DAMU. Děkuji také všem, kteří se zasloužili spolu se mnou o realizaci akce na naší škole. Především díky Ivu Bednářovi, Natalii Zichové a Martinovi Šmejcovi.

Autor: Martin Šnobr

Sdílet: